Հոգևոր երգեր

Ներկայացնում է ԵԱՀՔ Վերնատուն եկեղեցին: