Ապրիլի 4-ը՝ ծոմապահության և աղոթքի օր

Երևանի «Վերնատուն» եկեղեցին հայտարարում է ապրիլի 4-ը աղոթքի և ծոմապահության օր՝ մեր երկրի, սահմանների, բանակի, սպայական և զինվորական կազմի ու ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ համար:

Եկեղեցում կկազմակերպվեն ընդհանուր աղոթքաժողովներ 08:00, 11:00 և 19:00: Ովքեր ցանկանում են, կարող են միանալ և միասին աղոթենք ՄԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ համար:

«Արդարի ջերմեռանդ աղոթքը մեծ ազդեցություն ունի» (Հակոբոս 5.16):

296 դիտում