Օրվա խոսք. Հակոբոս 5.16

Արդարի ջերմեռանդ աղոթքը մեծ ազդեցություն ունի (Հակոբոս 5.16):

1 դիտում