Օրվա խոսք. Կողոսացիս 3.13

«Իրար համբերելով և իրար ներելով՝ եթե մեկը մյուսի դեմ տրտունջ ունենա, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, այնպես էլ դուք» (Կողոսացիս 3.13):

32 դիտում