AuthorVernatun

Օրվա խոսք

Երեկն արդեն անցել է, վաղը դեռ չի եկել… Ունենք միայն ա՛յս օրը, ուստի եկեք սկսենք…  Մայր Թերեզա 80 դիտում [...]

Օրվա Խոսք

Հաղթողները նրանք չեն, ովքեր երբեք չեն պարտվում, այլ նրանք են, ովքեր երբեք չեն հանձնվում: Էդվին Լուիս Քոուլ 80 դիտում [...]

Vernatunchurch.am կայքը ներկայացվեց Եկեղեցու եղբայրներին

Փետրվարի 28-ին Վերնատուն Եկեղեցու եղբայրական հերթական համագումարն էր: Համագումարի ընթացքում ներկայացվեց www.vernatunchurch.am կայքը: Կայքի գոյությունն ու գործունեությունն ուրախացրեց բոլորին: Աստծո գործում է տարբեր [...]