AuthorVernatun

Կիրակնօրյա ծառայություն. Էմմանուէլ՝ Աստված մեզ հետ. Հայկ Գրիգորյան

«Որովհետեւ մեզ համար մի մանուկ ծնուեցաւ, մեզ մի որդի տրուեցաւ, եւ իշխանութիւնը կլինի նորա ուսի վերայ, եւ նորա անունը կկոչուի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան իշխան» (Եսայի 9.6)։ [...]