CategoryՀոդվածներ

Սուրբ Ծննդյան Հոբելյարը

Սիրելի՛ ընթերցող, եթե կզգաս, որ այս օրերին սխալ ես թույլ տվել, մոռացել ես իրական հոբել­յարի մասին, իմացիր՝ լավագույն նվերը, որ կարող ես անել նրան, քո սիրտն է. հանձնիր կյանքդ նրան ու դա կլինի ամանորյա քո լավագույն նվերը Սուրբ Ծննդյան Հոբելյարին: [...]

Եղիր այն փայլող աստղը

Որպես փայլող աստղ` պետք է միշտ փայլես և մարդկանց լուսավորես, որպեսզի նրանք կարողանան գտնել Փրկչին և իրենք փրկվեն ու լուսավորվեն Քրիստոսով: [...]

Սուրբ Ծնունդ, թե՞ ծանրաձող

Երբեմն, երբ սովորական խոսակցության ժամանակ լսում ես մարդկանց հոգսաշատ արտահայտություններն ու ակամա մռայլվող դեմքերը՝ կապված Սուրբ Ծննդյան սեղանի նախապատրաստության հետ, ցավ ես ապրում… [...]