CategoryՕրվա պատգամ

Ինչպես հաղթել մեղքին

Ինչպես գործեմ այն մեծ չարիքը և մեղանչեմ Աստծո դեմ: Ծննդոց 39:9 Հովսեփն անկարող կլիներ սա ասել փորձության ժամանակ, եթե չունենար անձնական սերտ փոխհարաբերություն [...]

Պահիր խաղաղությունդ

Ցանկացած Աստվածային շնորհ կարևոր է մեր կյանքում և դրանց մեջ Աստված սովորեցնում է ճիշտ քայլել:  Այսօր աշխարհը տագնապում է, աշխարհը կորցրել է խաղաղությունը, [...]

Անցիր խավարի միջով

Ինչ ձեզ ասում եմ խաւարի մէջ, դուք ասացէք լոյսի՛ մէջ: Մատթ. 10:27 Անհնար է խուսափել խավարից այս կյանքում, անհնար է խուսափել դժվարություններից և [...]

Իմ շնորհը բավական է քեզ

Եվ Նա ասաց ինձ. <Իմ շնորհը քեզ բավական է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում>: Հետևաբար ավելի շուտ ուրախությամբ իմ տկարություններով [...]

Բարձունքին հասնելու ճանապարհը

<<Այնպես էլ դուք, երիտասարդներ, հնազա՛նդ եղեք երեցին: Այո՛, բոլորդ միմյանց հնազանդ եղեք և խոնարհություն հագեք, որովհետև Աստված հակառակվում է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին շնորհ [...]